Przedszkolaki laureatami V Warszawskiego Konkursu Plastycznego

Przedszkolaki laureatami V Warszawskiego Konkursu Plastycznego

Dzieci z Przedszkola Sa­morządowego „Bajkowy statek” w Warce wzięły udział w 5. edycji Warszawskiego Konkursu Pla­stycznego. Temat tegorocznej edycji „Tak żyć, jak żyłem, warto było” dotyczył życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Honorowy patronat nad kon­kursem sprawowali m.in. Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Prezydent m. st. War­szawy. Nasze przedszkolaki pod kierunkiem wychowawczyń w ra­mach konkursu wykonały piękne i kolorowe laurki dla Marszałka z okazji 150. rocznicy Jego urodzin, a także zilustrowały kartkę z Jego dziecięcego pamiętnika.

Praca i zaangażowanie dzieci została docenione. Podczas koncertu finałowego, który odbył się 17 marca w LXXVI Liceum Ogólnokształcą­cym im. Marszałka Józefa Piłsud­skiego w Warszawie ogłoszono, iż laureatami konkursu zostali: Jakub Stawiarski (II miejsce), Alisa Regul­ska (III miejsce) oraz wyróżnienia: Małgosia Pochylska, Natalia Łuczak oraz Basia Szydło.

Nasze przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci książek. Serdecznie gra­tulujemy dzieciom i cieszymy się, że mamy takich zdolnych podopiecz­nych.

Przedszkole Samorządowe w Warce

Udostępnij:
← Szkoły aktywne turystycznie Zaprojektuj buty dla Lokatki i Hatetepeesa →

Dodaj komentarz