Nowa infrastruktura turystyczna nad Pilicą jeszcze w tym roku

Nowa infrastruktura turystyczna nad Pilicą jeszcze w tym roku

Gmina Warka rozpoczęła prace nad realizacją projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce”.

Z uwagi na  niekorzystną aurę termin realizacji zadania zostaje wydłużony. Projekt „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce” dofinansowany jest dzięki dotacji unijnej pozyskanej przez Gminę Warka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W ramach infrastruktury powstanie około 1 km ścieżki prowadzącej od ulicy Mostowej do cieku wodnego na Winiarach. Na terenach podmokłych ścieżka będzie prowadzić kładkami. Przy szlaku zostaną zlokalizowane ławki, planowane jest również dosadzenie krzewów i drzew , uzupełnienie siedlisk łąkowych i naturalne wygrodzenia wiklinowe przed ingerencją w tereny, które są miejscem zamieszkania chronionych ptaków. Wybudowana zostanie altana edukacyjna oraz pomosty. Planowany ciąg będzie miał szerokość około 2,5 m.

Dodatkowo przy ścieżce, pojawią się tablice edukacyjne z informacjami przybliżającymi chronione gatunki ptaków i siedlisk, odbędą się również imprezy ekologiczne dla dzieci i młodzieży.

Wartość umowy z Wykonawcą 838 860,00zł brutto. Na realizację projektu Gmina Warka pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

Urząd Gminy

Udostępnij:
← Dwa Oblicza Pułaskiego - znamy zwycięzców konkursu! XI Zawody Strzeleckie OSP gminy Warka →

Dodaj komentarz