Słoneczny nowy rok szkolny w CKZiU w Nowej Wsi

Słoneczny nowy rok szkolny w CKZiU w Nowej Wsi

2 września 2019 roku w milionach polskich szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. Rok wyjątkowy dla szkół średnich ze względu na realizowaną reformę i rozpoczęcie nauki w klasach pierwszych przez uczniów kończących gimnazjum i szkołę podstawową. Co przyniesie przyszłość – nie wiadomo… Ale wszyscy patrzymy w nią z nadzieją.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pierwszy dzwonek zabrzmiał w tym dniu o godz. 10.00 Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości powitała pani dyrektor Anna Dacka. W uroczystym apelu uczestniczyli m.in. pani Agnieszka Łępicka – prawnuczka Tomasza Nocznickiego, patrona Technikum w CKZiU w Nowej Wsi, pan Jan Madej – Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej, pan Janusz Miecznik – dyrektor marketingu ds. sadowniczych w firmie Agrosimex, ksiądz Wojciech Piórko – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi. Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich obecnych nauczycieli, uczniów i rodziców, życząc samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Szczególnie gorąco pani dyrektor powitała w progach naszej szkoły uczniów klas pierwszych. Około sto pięćdziesiąt osób rozpocznie w tym roku szkolnym kształcenie w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik spedytor, technik ekonomista, technik organizacji reklamy w cyklu cztero- i pięcioletnim. W gronie nowicjuszy znalazło się również jedenastu nowych nauczycieli, rozpoczynających pracę w Centrum.

Do życzeń składanych uczniom dołączyli się zaproszeni goście. Pani Agnieszka Łępicka w swoim wystąpieniu przytoczyła słowa Tomasza Nocznickiego – patrona szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi: „ Nikt nam nic nie da, nikt do nas swojego nie przyniesie, nikt nam Polski mądrymi ludźmi nie zaludni. Sami musimy zrozumieć, że jest na świecie wyścig pracy, walka pracy, wygra ją ten, kto do tej walki – do tego wyścigu jest lepiej przygotowany i zorganizowany”. Prawnuczka patrona podziękowała dyrekcji, nauczycielom i uczniom za podejmowanie szeregu działań wdrażających w życie przesłanie jej wybitnego przodka.

Dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego był jednocześnie dniem rozdania świadectw uczniom klas trzecich w zawodzie technik ogrodnik. Wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody książkowe z rąk pani dyrektor i wychowawcy klasy.

Część oficjalną uroczystego apelu zakończył program artystyczny, przygotowany przez panią Marię Kocewiak z uczniami klas trzecich,  przypominający o najtragiczniejszych chwilach z historii Polski ubiegłego stulecia – II wojnie światowej i jej ofiarach.

Po części oficjalnej odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.

Słoneczna aura, towarzysząca nam tego dnia, nastraja nas optymistycznie na długie dziesięć miesięcy żmudnej pracy. Pogodnie zaczynamy nowy rok szkolny, wierząc, że przyniesie wszystkim realizację kolejnych życiowych planów.

Ewa Malowaniec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

Udostępnij:
← Wolontariusze Szlachetnej Paczki ruszają pomagać! Uwaga! Do 2 października zamknięty przejazd PKP na ul. Grójeckiej →

Dodaj komentarz