Urząd Miejski w Warce

W niedzielę Wigilia na wareckim rynku

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na wspólną wigilię na rynku w Warce, która odbędzie się już w tą niedzielę (23.12.2012) o godzinie 16:00.  Wigilia jak i kolędowanie na rynku stało się tradycją Warki integrując przy okazji zebranych mieszkańców ziemi wareckiej, którzy tworzą niezapomnianą,


(czytaj więcej...)
Zimowisko dla dzieci z terenów klęsk żywiołowych

Urząd Miejski w Warce informuje, że młodzież szkolna z gospodarstw domowych dotkniętych klęską gradobicia lub szkodami pomrozowymi  ma możliwość skorzystania w czasie ferii zimowych (28.01.2013 – 10.02.2013) z DWUNASTODNIOWEGO  POBYTU NA ZIMOWISKU w ramach projektu „Po zdrowie


(czytaj więcej...)
Zasady nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Warki

Na XXX posiedzeniu w dniu 25.10.2012 roku Rada Miejska przyjęła Regulamin nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Warki. Dotychczas tryb nadawania tytułu nie był uregulowany i Rada nadawała go według różnych kryteriów. Najważniejsze postanowienia Regulaminu mówią o


(czytaj więcej...)
Przed nami druga połowa kadencji Burmistrza Dariusza Gizki

Mecz trwa, kto wygra okaże się za 2 lata. Miejmy nadzieję, że Gmina Warka. Można powiedzieć, że były to ciężkie lata dla obecnej władzy, szczególnie 1,5 roku, kiedy opozycja nie dawała złapać tchu. Najpierw akcja zbierania podpisów


(czytaj więcej...)