Strona głównaInstytucjeKolejne inwestycje w Warce

Kolejne inwestycje w Warce

W połowie września Gmina Warka złożyła wniosek o dofinansowanie kolejnego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego, ul. Dominikańskiej w Warce”,  w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Inwestycja stanowiła będzie kontynuację zadań z lat ubiegłych tj. budowy ul. Aleksandry Lewandowskiej oraz odcinka ul. Jesiennej realizowanej  w 2012 r. , budowy ul. J. Kusocińskiego i O.R. Chylińskiego oraz fragmentu ul. A. Gajewskiego oraz przebudowy ul. Myśliwskiej  realizowanych w 2016 r. Planowane jest wykonanie odcinka ul. Szwedzkiej na długości ok. 400 m, w tym jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z nową podbudową, o szerokości 5,0 m. Na całym odcinku wykonany zostanie dwustronny chodnik oraz dwukierunkowa ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji   wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Przebudowie podlegać będą również istniejące zjazdy. Ulica zyska nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa napowietrznej sieci energetycznej ( w tym słupy) przebiegającej środkiem pasa drogowego. W ramach inwestycji wybudowane zostaną 3 skrzyżowania: Szwedzka-Wiosenna, Szwedzka-A.Gajewskiego- Kwiatowa oraz Szwedzka-Dominikańska-Myśliwska oraz  przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Parkową.   Kolejną ulicą przewidzianą do realizacji jest odcinek ulicy A. Gajewskiego o długości ok. 54 m znajdujący się pomiędzy skrzyżowaniem ul. J. Kusocińskiego – O.R. Chylińskiego i ul. Szwedzką.  Ulica zyska jezdnię bitumiczną o szerokości 5,0 m, dwustronny chodnik, dwukierunkową ścieżkę rowerową oraz oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

Trzecia ulicą przewidzianą do realizacji w ramach złożonego wniosku jest ul. Dominikańska na odcinku o długości ok.  120 m tj. od ul. Szwedzkiej do skrzyżowania ulic A. Lewandowskiej  i Jesiennej.  Na w/w odcinku wykonana zostanie jezdnia bitumiczna o szerokości 6,0 m oraz chodnik  z kostki betonowej, które będą stanowiły nawiązanie do ciągu pieszo rowerowego wykonanego na tym odcinku w 2016 r. W ramach inwestycji wykonana zostanie kanalizacja deszczowa oraz oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowie podlegać będą również istniejące zjazdy.  Łącznie z budową  ulicy Szwedzkiej wybudowane zostanie skrzyżowanie z Myśliwską oraz skrzyżowanie ulic: Dominikańska-Letnia-J.Kusocińskiego.

Realizacja powyższej inwestycji przyczyni się do powstania spójnych ciągów komunikacyjnych.

Łączna wartość wnioskowanego  do dofinansowania zadania to 2 172 842,31 zł brutto, natomiast wnioskowana kwota dotacji to 1 086 421,00 zł.

Redakcja Warka24.pl
Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

NAJNOWSZE

NAJPOPULARNIEJSZE