Więcej
  Strona głównaOrganizacjeCzas na aktywnych seniorów!

  Czas na aktywnych seniorów!

  Prawie 100 osób zgromadziła konferencja pt. „Aktywizacja Społeczna Seniorów w powiecie grójeckim”. Na to wydarzenie – zorganizowane w Hotelu pod Lasem w Chynowie, przybyli liderzy i przedstawiciele grup seniorskich oraz organizacji, instytucji, samorządów współpracujących na terenie powiatu grójeckiego z seniorami jak również szacowni goście z  poza naszego terenu. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie W.A.R.K.A.Celem konferencji było przybliżenie tematu jak można aktywizować seniorów poprzez działania w grupach seniorskich. Możliwe było to dzięki przeprowadzonej diagnozie, która po uroczystym otwarciu przez Prezesa Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Andrzeja Zarębę, Wicewojewodę Dariusza Piątka i Starostę Grójeckiego Mariana Górskiego, zaprezentowana była jako pierwszy element konferencji.

  Prezentację wyników raportu przeprowadziły Katarzyna Julia Olesińska i Łucja Krzyżanowska z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, które w sierpniu jeździły po powiecie grójeckim by zbadać jak funkcjonują seniorzy na naszym terenie, jakie do tej pory podejmują aktywności, czego im potrzeba by działać, jaką rolę pełnią liderzy (Raport do pobrania). Wyniki tej diagnozy posłużyły m.in. organizatorom do przygotowania tematów konferencji zgodnie z oczekiwaniami jej uczestników, gdyż w programie znalazł się również wykład przedstawiciela Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach i jednocześnie absolwenta Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Jerzego Czogały. Podzielił się on swoimi doświadczeniami z realizacji projektów społecznych, jednocześnie pokazując że Uniwersytety Trzeciego Wieku i kluby seniorskie są zarówno dla pań jak i dla panów. O tym, że warto być liderem dla grupy seniorskiej przekonywali oprócz Jerzego Czogała także przedstawiciele Stowarzyszenia W.A.R.K.A. – Andrzej Zaręba i Dorota Lenarczyk, którzy zaprosili do kolejnego przedsięwzięcia dla seniorów tj. zaplanowanej na listopad i grudzień tego roku  „Akademii Liderów Seniorów Powiatu Grójeckiego”(Akademia dla seniorów).

  Ważnym i poruszającym elementem konferencji był panel poświęcony dobrym praktykom dotyczącym aktywizacji. O korzyściach z zaangażowania osób starszych dla biblioteki i ciekawej dla nich ofercie opowiadała Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu – Kinga Majewska, której towarzyszyła dwójka seniorów – Krystyna Szewczyk i Stanisław Kochański. Z wielką pasją o lokalnych projektach w ramach Działaj Lokalnie opowiadały również: przedstawicielki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warce (Przewodnicząca UTW – Krystyna Pączek i Koordynatorka UTW – Grażyna Jagiełło) oraz OSP Boglewice (Anita Skowrońska). W Warce połączono dwa pokolenia aby starsi mogli uczyć się obsługi komputera, a dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej nauczyły się gotować i szyć. Boglewice natomiast okazały się świetnym przykładem jak zaczynać współpracę z seniorami w małych wiejskich środowiskach, gdzie warto po prostu spróbować – czasem nawet trochę na siłę. Całość części poświęconej aktywizacji okrasiła  ogólnopolskimi ciekawymi przykładami Katarzyna Ścieszka, z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, które prowadzi program „Seniorzy w Akcji”.

  Podczas konferencji uczestnicy pracowali również w grupach tematycznych. Pierwszą grupę –  „Fundusze na działania seniorskie” – prowadził Marcin Górecki z Federacji Organizacji Służebnych Mazowia, przedstawiając w konkretny i przystępny sposób wiele źródeł finansowania Fundusze senior). O środkach w dyspozycji Wojewody Mazowieckiego mówiła Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej – Wiesława Kacperek – Biegańska, zaś o środkach dostępnych na poziomie powiatu – Dorota Lenarczyk ze Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Drugą grupę – „Jak aktywizować seniorów” poprowadziła Katarzyna Ścieszka wraz z Jerzym Czogała, a trzecią grupę „Senior Obywatel” przedstawicielki Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Całość konferencji moderowała Anna Żelazowska Kosiorek.

  Uczestnicy konferencji otrzymali m.in. raporty z badań „Diagnoza dotycząca grup nieformalnych i organizacji działających na rzecz osób starszych w powiecie grójeckim”.

  Patronat nad konferencją objął Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Starostwa Grójecki – Marian Górski. Przedstawiciele tych samorządów w osobie Wicewojewody Dariusza Piątek, Przedstawiciela Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Leszka Przybytniaka i Starosty zaszczycili swoja obecnością konferencję. Wśród znamienitych gości należy też wyliczyć: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Wiesławę Kacperek – Biegańską, Pełnomocniczkę Wojewody ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Izabelę Siander a także: Członka Zarządu Powiatu Grójeckiego – Jana Traczyka, Radnych Powiatowych – Małgorzatę Woźniak i Grzegorza Rejera, przedstawicieli samorządów gminnych: z Błędowa – Zastępcę Wójta Jacka Adamskiego, z Chynowa – Przewodniczącego Rady Stanisława Mróz, z Goszczyna – Sekretarz Jadwigę Strączewską, z Nowego Miasta nad Pilicą – Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kacprzyka, z Pniew – Wójta Wiesława Nasiłowskiego i Przewodniczącą Rady Zofię Rokosz oraz z Warki – Wiceburmistrz Teresę Knyzio.

  Konferencja była również okazją do wielu nieformalnych rozmów, zawarcia nowych znajomości, dyskusji o pomysłach na aktywizację seniorów. To szczególnie ważne gdyż jak pokazują badania dotyczące grup seniorskich, istnieje niewykorzystany potencjał w lokalnych środowiskach do współpracy – zarówno z instytucjami, organizacjami jak i kluczowymi osobami w danej miejscowości.

  Konferencja zorganizowana została w ramach projektu Stowarzyszenia W.A.R.K.A. pt. Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów, na które organizacja pozyskało dotację z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  W przygotowaniu i obsłudze gości pomagali wolontariusze i wolontariuszki z Liceum Ogólnokształcącego w Warce i Publicznego Gimnazjum w Warce.

  Dziękujemy za udział i współtworzenie tego  wydarzenia oraz za dodanie nam nowej energii do działania!
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE