Więcej
  Strona głównaInstytucjeSłoneczny nowy rok szkolny w CKZiU w Nowej Wsi

  Słoneczny nowy rok szkolny w CKZiU w Nowej Wsi

  4 września 2023 roku w milionach polskich szkół rozpoczął się nowy rok szkolny. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pierwszy dzwonek zabrzmiał w tym dniu dwa razy! Ze względów organizacyjnych społeczność naszej szkoły została podzielona na dwie grupy. Uczniowie klas pierwszych i drugich rozpoczęli rok szkolny o godz. 10:00, uczniowie pozostałych klas – o 11:30.

  Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości witała pani dyrektor Anna Dacka. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Krzysztof Ambroziak – Starosta Powiatu Grójeckiego, Jan Madej – Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Rady Powiatu Grójeckiego, ksiądz Wojciech Piórko – proboszcz parafii św. Izydora Oracza w Nowej Wsi, Iwona Pietrzycka – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Mariola Lenarczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi.

  Dzisiejsza uroczystość stanowiła również oficjalne rozpoczęcie kolejnej kadencji pani Anny Dacki na stanowisku dyrektor Centrum. W ramach swych kompetencji pani dyrektor powierzyła stanowisko wicedyrektor do spraw kształcenia zawodowego Elżbiecie Wojterze, stanowisko wicedyrektor do spraw kształcenia ogólnego Hannie Rejnchard, stanowisko kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego Annie Zabieglińskiej-Szwedo.

  Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich obecnych nauczycieli, uczniów i rodziców. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że priorytetem szkoły jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do wybranych zawodów, w atmosferze życzliwości i współpracy, również z organem prowadzącym. Pani dyrektor złożyła na ręce Krzysztofa Ambroziaka – Starosty Powiatu Grójeckiego – wyrazy wdzięczności za finansowe wsparcie szkoły w zrealizowanych ostatnio pracach remontowych. Podkreśliła, że w bezpiecznej i nowoczesnej szkole procesy dydaktyczne mogą być realizowane efektywniej i przełożą się na wzrost ilości sukcesów uczniów w nadchodzącym roku szkolnym. Życzyła ich przede wszystkim uczniom klas pierwszych. Ponad sto pięćdziesiąt osób rozpocznie w tym roku szkolnym kształcenie w Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, technik spedytor, technik ekonomista, technik reklamy, technik usług fryzjerskich, technik organizacji turystyki. W gronie nowicjuszy znalazło się również sześcioro nowych nauczycieli, rozpoczynających pracę w Centrum.

  Do życzeń składanych uczniom dołączyli się zaproszeni goście, podkreślając swe nieustanne wsparcie dla inicjatyw podejmowanych przez szkołę.

  Dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego był jednocześnie dniem rozdania świadectw uczniom klas czwartych w zawodzie technik ogrodnik, dla których klasyfikacja roczna odbywa się po odbyciu praktyk. Wyróżniający się uczniowie otrzymali nagrody książkowe z rąk pani dyrektor i wychowawcy klasy.

  Część oficjalną uroczystego apelu zakończył program artystyczny, przygotowany przez Sylwię Alzak z uczniami klas drugich, przypominający o kończących się wakacjach oraz najtragiczniejszych chwilach z historii Polski ubiegłego stulecia – II wojnie światowej i jej ofiarach.

  Po części oficjalnej odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami.

  Słoneczna aura, towarzysząca nam tego dnia, nastraja nas optymistycznie na długie dziesięć miesięcy żmudnej pracy. Pogodnie zaczynamy nowy rok szkolny, wierząc, że przyniesie wszystkim realizację kolejnych życiowych planów.

  Ewa Malowaniec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE