Informacje o postępie prac inwestycyjnych

Informacje o postępie prac inwestycyjnych

 

 • Remont drogi wojewódzkiej 731 Warka – Białobrzegi

Dobiega końca największa tegoroczna inwestycja drogowa realizowana dzięki dobrej współpracy Samorządu Warki z Samorządem Województwa Mazowieckiego, który przeznaczył na nią 10 mln zł. Samorząd Warki sfinansował dokumentacje projektową, koszty podziałów geodezyjnych i wykupu nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję. Jeszcze we wrześniu na remontowanym odcinku długości 3,2 km położona zostanie warstwa wiążąca asfaltowa.

inwestycje-zdj-1-03zm

 • Przebudowa drogi powiatowej Klonowa Wola – Stara Warka

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej będzie poprowadzony po istniejącym śladzie na odcinku około 1500m.

inwestycje-zdj-2-04-zm

 • Zakończono remont drogi gminnej we wsi Klonowa Wola – etap I

Remont drogi na odcinku 100 mb obejmował mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wykonanie warstwy wyrownawczej oraz wykonanie warstwy podbudowy z destruktu.

inwestycje-zdj-3-02-zm

 • Zakończono remont drogi gminnej we wsi Niwy Ostrołęckie – etap I

Remont drogi na odcinku 630 mb obejmował mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz wykonanie warstwy podbudowy z destruktu.

inwestycje-zdj-4-02-zm

 • Remont drogi w sołectwie Winiary od ul. Turystycznej

Modernizacja drogi na odcinku 573 mb obejmowała wykonanie podbudowy kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

inwestycje-zdj-5-02-zm

 • Remont drogi Stara Warka – Józefów

Modernizacja drogi na odcinku 250 mb (mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno–bitumicznej, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym).

inwestycje-zdj-6-01-zm2

 • Remont drogi w sołectwie Przylot

W sołectwie Przylot gm. Warka, Gmina wspólnie z mieszkańcami wykonała ponad 600 metrów drogi tłuczniowej.

inwestycje-zdj-11-01zm

 • Remont drogi w Budach Opożdżewskich

Jeszcze w tym roku planowany jest wspólny remont (przy udziale samorządu i mieszkańców wsi) drogi na odcinku ok. 1200 mb.

 • Przebudowa dróg na osiedlu Winiary

30 września zostanie dokonany odbiór ulic Ojca Rafała Chylińskiego, Janusza Kusocińskiego i odcinek ulicy Gajewskiego. Trwają prace nad przebudową ul. Myśliwskiej.

inwestycje-zdj-9-01zm

 • Budowa chodnika przy ul. Puławskiej

Dzięki dobrej współpracy Samorządu Warki z Samorządem Województwa Mazowieckiego do połowy listopada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wykona 421 mb chodnika w ciągu ul. Puławskiej na terenie miasta Warka (do ul. Filtrowej) za kwotę 300 tys. zł. Samorząd Warki sfinansował projekt inwestycji.

 • Modernizacja dróg gruntowych kruszywem i żwirem

Trwają dostawy kruszywa łamanego kamiennego sortowanego i żwiru do sołectw.

 • Modernizacja oświetlenia w całej gminie

Jeszcze we wrześniu ruszą prace związane z inwestycją realizowaną na terenie całej gminy.

Udostępnij:
← Co słychać w Moderato? "Warka - miasto dotknięte historią"- najciekawszą wystawą 2015! →

Dodaj komentarz