Kolejna unijna dotacja dla Warki!

Kolejna unijna dotacja dla Warki!

Już niedługo, dzięki funduszom unijnym, w mieście pojawią się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz sortownia odpadów selektywnie zbieranych. Dziś umowę na dofinansowanie projektu podpisali Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz prezes zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. Roman Korczak.

Ambitne założenia

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma prawie 400 tys. zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014–2020. Inwestycja jest realizowana przy ul. Grójeckiej 24. Powstanie tam magazyn PSZOK wraz z zasilaniem i instalacją elektryczną oraz zadaszona linia sortownicza odpadów selektywnie zbieranych. Beneficjent zakupi także niezbędne wyposażenie, m.in. kontenery i pojemniki, prasę belującą z wywrotnicą, wagę do sprasowanych bel odpadów oraz wózek widłowy ze specjalistycznym oprzyrządowaniem.

W ramach projektu powstaną drogi wewnętrzne, kanalizacja deszczowa wraz z separatorem substancji ropopochodnych, zbiornikiem i drenażem rozsączającym. Plac przeznaczony pod sortownię odpadów selektywnie zbieranych zostanie odpowiednio utwardzony. Ostatnim elementem będzie zagospodarowane terenów zielonych.

Skorzystają mieszkańcy

Nowa placówka będzie przyjmować odpady od ponad 19 tys. mieszkańców. Zanim jednak rozpocznie działalność, beneficjent zorganizuje spotkania informacyjno-promocyjne z mieszkańcami gminy oraz zajęcia dla uczniów z wareckich szkół podstawowych.

Fot. Joanna Wołczyńska

Źródło: www.mazovia.pl

Udostępnij:
← Aktywna seniorka - Bezpłatny 30 dniowy program ćwiczeń 3, 2, 1… Szlachetna Paczka START! →

Dodaj komentarz