Wspomnienie o Stanisławie Jakubowskiej

Blogi, Instytucje, Wiadomości 26 grudnia 2017
Wspomnienie o Stanisławie Jakubowskiej

Niedawno, 6 października 2017 roku, pożegnaliśmy na zawsze niezwykle zasłużoną dla Miasta i Gminy Warka Ś+P  Stanisławę Jakubowską (zmarła 3.10.2017 r.).

Stanisława, z domu Teratecka, urodziła się 08.07.1933 roku we wsi Lubomil (przedwojenne polskie kresy wschodnie), córka Bronisława i Karoliny (z domu Ilasz). Przybywszy do Warki, rozpoczęła pracę (od 14.01.1952 roku) w Fabryce Urządzeń Mechanicznych (FUM) jako Planistka w dziale Planowania. Niezwykle pracowita i zaangażowana społecznie. Szybko zyskała uznanie wśród Załogi i Dyrekcji. 10.03.1969 roku wybrana została na Przewodniczącą Rady Zakładowej tego największego wówczas zakładu pracy na Ziemi Wareckiej (zatrudniał ok. 750 osób). Funkcję tę pełniła do 28.02.1978 r. W dniu 01.03.1978 roku Walne Zgromadzenie Członków Gminnej Spółdzielni „Sch” powierzyło Stanisławie Jakubowskiej stanowisko Prezesa (największej GS-owskiej Spółdzielni w województwie radomskim). Z bardzo owocnymi wynikami pracowała na tym stanowisku 11 lat, do 30.06.1989 r. Od 01.07.1989 przeszła na zasłużoną emeryturę.

Od 1998 do 2009 roku piastowała społecznie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej w wareckiej GS. Mimo wielu obowiązków w pracy zawodowej, zawsze znalazła chęci i zapał do aktywnego, społecznego działania. Między innymi przez długi okres osiągała bardzo dobre wyniki w strzelectwie sportowym w wareckim  KOR–LOK im. P. Wysockiego.

W dowód uznania za zaangażowaną Pracę Zawodową i Społeczną uhonorowana została: Złotym Krzyżem Zasługi, Odznakami: „Zasłużony Działacz Kultury„ (1970), „Zasłużony Działacz Sportu i Turystyki„ (1974), „Zasłużony Działacz Związku Zawodowego Metalowców” (1974), „Zasłużony dla Spółdzielczości Samopomoc Chłopska” (1987).

Zawarła związek małżeński z Henrykiem Jakubowskim, cenionym fachowcem w wareckiej FUM i jednym z najlepszych w powojennej historii Warki, bramkarzem w piłce nożnej (Pilicy Warka, KS „Stal” – „Sparta” Pilica”). Z małżeństwa tego urodzili się synowie: Wojciech i Piotr.

Za kadencji Pani Prezes Stanisławy Jakubowskiej wybudowane zostały: „Zajazd na Winiarach” (1983), Stacja Obsługi Samochodów (ul. Myśliwska), Wytwórnia Wód Gazowanych w Warce, Baza przy ul. Krótkiej w Warce, przebudowa i rozbudowa restauracji „Turystycznej” na Placu Czarnieckiego (później działająca pod nazwą „Ratuszowa”), sklepy na terenie Gminy Warka w: Gąskach, Lechanicach, Ostrówku, Biskupicach, Bończy, Krześniakowie i Nowej Wsi.

Jednak największą pasją w życiu Stanisławy Jakubowskiej było dostąpienie zaszczytu wybrania Jej „Matką chrzestną statku Polskiej Żeglugi Morskiej – m/s WARKA”.

A jak do tego doszło? Dowiedziałem się, w Glasgow (Szkocja) na zamówienie największego polskiego armatora – Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie, rozpoczęto budowę piętnastu masowców o wyporności 4.400 DWT każdy, rozpocząłem energiczne starania (piastowałem wówczas stanowisko Naczelnika Miasta i Gminy w Warce (1973-1981). Szukałem kontaktów. Warka w latach 70-tych miała bardzo dobrą opinię w prasie, radiu i telewizji. Wspólnie z moim przyjacielem, red. Bronisławem Zamojskim (kierownikiem działu łączności z Czytelnikami „Trybuny Mazowieckiej”, której byłem wieloletnim korespondentem), dotarliśmy do red. Włodzimierza Janiurka – Rzecznika prasowego Rządu. Minister przyjął nas życzliwie i skontaktował z ówczesnym V-ce Ministrem Gospodarki Morskiej Tadeuszem Żyłkowskim. Wraz z Janem Rybarczykiem, Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Warce, odbyliśmy szereg spotkań, zaprosiliśmy Kierownictwo PŻM do Warki. Pierwszym z serii miast – statków był  M/S Bolesławiec, po nim Sieradz, Łomża, Mielec i wreszcie „Warka”. Uroczystość nadania imienia statkowi „Warka” odbyła się 29 maja 1980 roku w Glasgow (Szkocja). Dla nas bardzo ważnym był fakt, że mistrzem ceremonii była Zasłużona Społecznik i Prezes jednej z największych Gminnych Spółdzielni w województwie radomskim, Pani Stanisława Jakubowska, której kandydaturę wyłoniono spośród siedmiu Zasłużonych Pań z Warki. Uroczystość podniesienia bandery w Szczecinie (18.06.1980) odbyła się przy udziale 25-osobowej delegacji mieszkańców Warki. Udało mi się załatwić relację telewizyjną z naszej uroczystości, która została wyemitowana tego samego dnia w głównym wydaniu Dziennika Telewizyjnego. Wszyscy byliśmy bardzo wzruszeni, że jeszcze jedno tak ważne przedsięwzięcie, istotne dla popularyzacji naszego miasta udało się nam sfinalizować.

Pani Stanisława Jakubowska systematycznie przekazywała relacje z rejsów M/S „Warka” w „Echu Warki”, „Bryzie” (miesięcznik PŻM). Powołano Radę Patronacką statku. Podejmowano działania na rzecz zacieśnienia kontaktów z ludźmi morza. Symbolem tej więzi jest przekazana nam przez armatora, kotwica z oryginalnym łańcuchem cumowniczym. Kotwica znak pamięci i związków naszego miasta z morzem zdobi skwerek przy zbiegu ulic Grójeckiej i Gośniewskiej.

W szkołach odbywały się liczne spotkania młodzieży z ludźmi morza. Gościliśmy w Warce pierwszą Polkę Kapitana Żeglugi Wielkiej – Danutę Walas-Kobylińską.

Z jaką serdecznością i oddaniem Pani Stanisława utrzymywała systematyczne kontakty z załogą, kapitanem M/S „Warka”. Przekazywanie drogą radiowo-morską życzeń świątecznych: „Drogiej Matce Chrzestnej i Mieszkańcom miasta Warki, serdeczne pozdrowienia z Włoch przesyła Kapitan z załogą. Florencja”, „Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 1985 życzy cała załoga M/S „Warka” Cork, Irlandia”, „Z przyjemnością informujemy Urząd Miasta, Patrona oraz Matkę Chrzestną, że M/S „Warka” rozpoczęła 200-setną podróż w służbie PŻM, 1989r.”, „Wiele gorących i serdecznych życzeń zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogody ducha, słońca i uśmiechu dla naszej Kochanej Matki, przesyła załoga z kpt. M. Majewskim”.

Prowadzona przeze mnie Kronika zawiera również korespondencję od zaprzyjaźnionych Matek Chrzestnych statków PŻM. „A jest nas 137 i około 200 w PLO (Polskie Linie Oceaniczne)”.

No cóż, nie ma już statku M/S „Warka”. Niestety nie żyje Ś+P Stanisława Jakubowska. Ale w Warce długo będziemy pamiętać Jej dokonania społeczne i gospodarcze dla dobra mieszkańców Ziemi Wareckiej, którą tak bardzo pokochała!

Powyższe relacje Stanisławy Jakubowskiej, zawarte były w „Echu Warki” z lat 1999-2000, wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Miasta Warki i Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego.

Tadeusz Kulawik

Serdecznie dziękuję za pomoc w opracowaniu powyższego tekstu: Prezes Gminnej Spółdzielni „Sch” w Warce Pani Hannie Morkowskiej oraz Panom Sławomirowi i Robertowi Sajnokom z Zakładu Fotograficznego w Warce (ul. Warszawska).

 

Udostępnij:
← Powitajmy Nowy Rok na wareckim rynku! Jest grudniowy "Kurier Warecki" →

Dodaj komentarz