Młodzież z Michałowa zna „Swoją Ojcowiznę”

Młodzież z Michałowa zna „Swoją Ojcowiznę”

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Michałowie niestrudzenie od 17 lat uczestniczą w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”. Jego organizatorem jest Rada Programowa do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK oraz redakcja miesięcznika krajoznawczo-turystycznego „Poznaj swój kraj”. Celem konkursu jest poznawanie Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego. Także – pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju poznawanych indywidualnie lub zespołowo podczas wędrówek. Konkurs ma rozwijać wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu, a potem dokumentowanie poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku czy nagrań.

28 lutego 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu odbyło się podsumowanie XXV edycji eliminacji regionalnego konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”. Zadaniem jury było wyłonienie najlepszych prac. Komisja konkursowa doceniając wkład pracy w przygotowanie poszczególnych opracowań zauważyła również duże zaangażowanie ze strony opiekunów: nauczycieli oraz rodziców, a nawet dziadków uczniów, za co składa im serdeczne podziękowanie. Specjalne podziękowania otrzymali nauczyciele, którzy od wielu lat promują konkurs i sprawują opiekę merytoryczną nad uczniami biorącymi w nim udział.  Najważniejszym punktem podczas finału było ogłoszenie wyników oraz przyznanie nagród rekomendujących najlepsze prace do etapu wojewódzkiego. Wśród szkół podstawowych w kategorii zbiorowej I miejsce zajęła praca: „Musimy coś zrobić ze swoim życiem, aby ono nie zrobiło z nami czegokolwiek” czyli opowieść o życiu i działalności  ks. Czesława Sadłowskiego, autorstwa uczennic klasy VII Wiktorii Mazur i Kingi Miąsek z PSP Michałów. III miejsce w kategorii indywidualnej zdobyła również uczennica z tej samej szkoły Gabrysia Jasińska z  klasy II za pracę pt; „Ocalić od zapomnienia”. Obie prace powstały pod kierunkiem nauczyciela historii  Grażyny Wachnik.

PSP Michałów

Udostępnij:
← Konkurs fotograficzny „Zima w wareckim sadzie” Niezwykły Dzień Kobiet z Golec uOrkiestra! →

Dodaj komentarz