Zarządzaj dobrze „Wolontariatem”

Zarządzaj dobrze „Wolontariatem”

Serdecznie zapraszamy placówki z Warki i okolic do udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu pt. „Zarządzanie wolontariatem”, które odbędzie się w dniach 23–24 maja (czwartek – piątek) w godzinach 9.00 -16.00 w Gminnej Jednostce Kultury „Dworek na Długiej” przy ulicy Długiej 3 w Warce.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zainteresowanych wdrożeniem wolontariatu i początkujących nie przeszkolonych koordynatorów wolontariatu z tego typu placówek.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.:

  • samooceny organizacji pod kątem wolontariatu,
  • opracowania ogłoszenia rekrutacyjnego,
  • przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej z kandydatami na wolontariuszy,
  • rozpoznawania motywacji wolontariuszy,
  • kluczowych aspektów prawnych współpracy z wolontariuszem (porozumienie, ubezpieczenie)
  • przygotowania indywidualnego programu woluntarystycznego dla wolontariusza,
  • doboru wolontariusza do poszczególnych zadań,
  • sposobów motywowania i wspierania wolontariuszy,
  • monitorowania i ewaluacji działań wolontariuszy,
  • radzenia sobie w sytuacjach trudnych we współpracy organizacja – wolontariusz i zapobieganiu im.

Szkolenie poprowadzą Agata Poczman i Katarzyna Winiewska ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres posrednictwo@wolontariat.org.pl do dnia 15 maja br. (środa).

Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje treść formularza zgłoszeniowego i kolejność zgłoszenia. Potwierdzenie udziału w spotkaniu otrzymają Państwo do 17 maja.

Zapewniamy miłą atmosferę i poczęstunek.

Zapraszamy serdecznie!

Katarzyna Winiewska i Agata Poczman  oraz Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Udostępnij:
← Cóż jest piękniejszego od czynienia dobra dla innych... Pierwsza aktywność na 10-lecie - cz.2 →

Dodaj komentarz