Kolejne inwestycje zakończone

Kolejne inwestycje zakończone

Poniżej prezentujemy inwestycje realizowane w Gminie Warka w roku 2019.

Inwestycje zrealizowane

1. Budowa ul. Szwedzkiej, Aleksandra Gajewskiego i Dominikańskiej w Warce

Zakończyła się  modernizacja w/w ulic, które zyskały jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżkę rowerową, oznakowanie pionowe i poziome oraz kanalizację deszczową. Dodatkowo w ul. Szwedzkiej przebudowano kolidującą linię energetyczną.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w/w zadania w wysokości 1.018.899,00 zł.

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej 731 w miejscowościach Konary, Magierowa Wola, Dębnowola i Piaseczno

3. Remont drogi wojewódzkiej 731 Warka-Białobrzegi (Grzegorzewice/Lechanice)

4. Remont drogi powiatowej Wola Boglewska – Palczew

5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Piaseczno

Wykonano remont nawierzchni bitumicznej na odcinku 635 mb oraz zwiększono szerokość jezdni do 5,5 m. Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację ww. zadania w wysokości 135.000,00 zł.

6. Remont drogi gminnej w Nowej Wsi

7. Remont drogi gminnej w Niwach Ostrołęckich

8. Remont drogi gminnej w Michałowie

9. Remont drogi gminnej w Kalinie

Wykonano remont nawierzchni bitumicznej na odcinku 245 mb.

10. Remont drogi gminnej w Palczewie Parceli

Na odcinku 670 mb ułożono nawierzchnię asfaltową.

11. Remont drogi gminnej w Michałowie-Parceli

Wyremontowano 930 mb drogi poprzez położenie destruktu bitumicznego.

12. Utwardzenie drogi gminnej z Wichradza do Niemojewic

13. Utwardzenie drogi gminnej w Magierowej Woli

14. Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Warce

15. Asfaltowanie Miejskiego Targowiska – etap V (powierzchnia 2 100 m².)

16. Miejsca parkingowe przy Strzelnicy i Targowicy

17. Termomodernizacja CeSiR (etap 1)

18. Budowa boiska treningowego na Stadionie Miejskim

19. Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – Program Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS)

Dzięki dotacji z Programu MIAS (ok. 50.000 zł) wybudowano infrastrukturę sportową i rekreacyjną w 5 sołectwach.

  • Siłownia plenerowa w Brankowie,
  • Siłownia plenerowa w Palczewie Parceli,
  • Siłownia plenerowa w Laskach,
  • Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bończy,
  • Modernizacja placu zabaw we Wrociszewie.

20. Budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – Program Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Dzięki dotacji z Programu OSA (ok. 135.000 zł) wybudowano infrastrukturę sportową i rekreacyjną w 3 sołectwach oraz w 2 lokalizacjach w Warce.

  • Plac zabaw oraz siłownia plenerowa na Winiarach w Warce przy ul. Skrzetuskiego,
  • Siłownia plenerowa ze strefą relaksu w Warce przy ul. Batalionów Chłopskich,
  • Siłownia plenerowa ze strefą relaksu w Pilicy,
  • Siłownia plenerowa ze strefą relaksu w Gąskach,
  • Siłownia plenerowa ze strefą relaksu w Konarach.

 

Inwestycje w trakcie realizacji

21. Klub Senior + w Starej Warce

Wykonawca realizuje zadanie, które polega na wykonaniu instalacji wewnętrznej gazu, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodnokanalizacyjnej, remoncie instalacji elektrycznej, a także robotach ogólnobudowlanych. Budynek świetlicy został już ocieplony, obecnie trwają prace remontowe wewnątrz budynku.

Na realizację ww. zadania Gmina Warka otrzymała 140.417,14 zł dotacji z Rządowego Programu SENIOR +.

22. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 2 w Warce

Gmina Warka pozyskała dofinansowanie na stworzenie rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Warce. Środki zewnętrzne w wysokości 95.250,00 zł pochodzą z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019. Gmina podpisała już umowę na wykonanie zadania na kwotę 488.397,19 zł. Inwestycja ta jest pierwszym etapem planu zakładającego powstanie w centrum miasta lodowiska.

23. Budowa sali konferencyjnej przy PSP nr 2 w Warce

Zakończono procedurę przetargową na zadanie „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku sali konferencyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Warce.” W ramach zadania powstanie nowoczesna sala konferencyjna o powierzchni około 100 m².

Szacowany koszt inwestycji: ok. 420.000,00 zł.

24. Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w SP nr 1 w Warce

W ramach zadania zostaną wymienione kotły gazowe oraz instalacja wewnętrzna kotłowni. Wykonawca – firma Topinstal  rozpoczęła prace przygotowawcze do przeprowadzenia wymiany kotłów. Wartość zadania:  351.724,37 zł.

Udostępnij:
← Złóż deklarację "śmieciową" Zapisz drużynę do Wareckiej Ligi Halowej! →

Dodaj komentarz