Więcej
  Strona głównaOrganizacjeAkademia Lidera Seniora za nami...

  Akademia Lidera Seniora za nami…

  10 i 11 grudnia odbył się ostatni zjazd Akademii Lidera Seniora, który kończy działania seniorskie wspierane przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w tym roku. Podczas tego zjazdu seniorzy zajęli się przede wszystkim ewaluacją i refleksją nad działaniami ich grup w ramach Inicjatyw Seniorskich, których przeprowadzono w sumie osiem.

  Wspólnie usłyszeliśmy i obejrzeliśmy relacje z projektów seniorskich, inspirowaliśmy się pomysłami i działaniami innych, dostrzegaliśmy przede wszystkim nowe możliwości, ale również zastanawialiśmy się nad rozwiązywaniem problemów, które napotyka każdy, kto kieruje projektem lub bierze w nim udział.

  Mamy wielką nadzieję, że wyposażyliśmy grupy seniorskie w cenne narzędzia i umiejętności do samodzielnego wyszukiwania projektów, pisania ich, startowania i sprawnego przeprowadzania działań grupy i dla grupy. Pierwsze koty za płoty, jak to mówią – mamy nadzieję, że każda z grup będzie wykorzystywać wiedzę i doświadczenie zdobytą podczas wszystkich szkoleń prowadzonych dla nich przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – szkoleń komputerowych i tych w ramach Akademii Lidera Seniora. Mamy wielką nadzieję, że zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane na pożytek grup seniorskich w powiecie grójeckim!

  W nadchodzących tygodniach przedstawimy wszystkie Inicjatywy Seniorskie prowadzone w ramach projektu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów!

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

  Akademia Lidera Seniora organizowana jest przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w ramach projektu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów, dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE