Więcej

  ZaDziałaj Lokalnie 1%

  Jak co roku zwracamy się do Państwa z propozycją wsparcia lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych na terenie powiatu grójeckiego, w tym również i Warki w Programie „Działaj Lokalnie” poprzez przekazanie 1% podatku. Rozliczający się podatnicy bardzo często nie wiedzą, że mogą w bardzo łatwy sposób przekazać ten własnie 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego. Nie wiedzą też, że może zostać on przekazany na takie działania, które realizowane są u nas – LOKALNIE. Często barierą nie jest dobra wola, ale brak świadomości.

  Kilkadziesiąt największych organizacji promujących się w ogólnopolskich mediach otrzymuje dzięki takiej promocji ok 55% wpłat z 1% podatku. Pozostałe 45% otrzymuje prawie 7tys. pozostałych, mniej znanych, bardziej lokalnych organizacji. Nie oznacza to jednak, że lokalne organizacje są gorsze, wręcz przeciwnie – dzięki temu, że są lokalne i działają bliżej nas ich działania mogą być bardziej wartościowe i mogą dotyczyć bezpośrednio każdego z nas, naszych dzieci, przyjaciół, znajomych, sąsiadów… Lokalni jednak „przegrywają z wielkimi” gdyż nie mają pieniędzy na wielkie akcje promocyjne co powoduje, że nie funkcjonują w powszechnej świadomości i nie są powszechnie rozpoznawalni…

  1 procent lokalnie

  Jednak pieniądze przekazane lokalnie są bliżej nas, widać ich oddziaływanie, m.in. poprzez Program „Działaj Lokalnie” na który to właśnie 1% podatku zbiera Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

  Przez 6 lat istnienia Programu udało się na terenie powiatu grójeckiego zrealizować aż 146 projektów o łącznej wartości prawie 1,3mln zł. Ponad 500tys. zł w tej kwocie to dotacje przekazane realizatorom projektów przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. „Działaj Lokalnie” to skuteczny pomysł na wyzwalanie entuzjazmu i społecznej energii lokalnej społeczności. Wspólne działania mieszkańców przy pomocy dofinansowań w Konkursie „Działaj Lokalnie” to np. budowa małych placów zabaw, integracja mieszkańców przez organizację pikników, pomoc zaniedbanym edukacyjnie dzieciom, wsparcie niepełnosprawnych czy warsztaty tańca oraz wiele innych działań.

  W 2012 roku dzięki wpłatom 1% podatku możliwe było wsparcie na terenie gminy Warka projektów realizowanych m.in. w Starej Warce, przez społeczność szkolną w Michałowie, przez Szkolne Koło Wolontariatu przy wareckim gimnazjum, Uniwersytet Trzeciego Wieku czy grupę „Twórczy 45-letni”. W poprzednich latach projekty realizowały również społeczności szkolne wareckiego LO i ZSP, szkoła w Konarach, PTTK, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu TĘCZA, Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIC, Klub Kajakowy KOREK

   

  1% podatku przekazany Stowarzyszeniu W.A.R.K.A. to dobrze zainwestowany LOKALNIE procent dlatego też zachęcamy wszystkich do wspierania kolejnych inicjatyw Programu „Działaj Lokalnie”.

   

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – Organizacja Pożytku Publicznego

  KRS 0000160318

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE