Jubileusz 30-lecie Koła PTTK w Przylocie

Jubileusz 30-lecie Koła PTTK w Przylocie

W tym roku Koło Terenowe PTTK w Przylocie obchodziło Jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Koło jest jednym z nielicznych kół wiejskich w Polsce, które początek swojej działalności datuje na rok 1989. Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczęły się już w kwietniu br. okolicznościową mszą świętą w Kościele Św. Trójcy w Konarach. W ostatnim czasie Koło przyjęło imię Władysława Gwardysa.

To było 30 lat dobrego współdziałania Koła PTTK w Przylocie: w strukturach PTTK, z władzami samorządowymi, z innymi organizacjami i szkołami. Koło przyczyniło się do upamiętnienia wielu ważnych miejsc i wydarzeń, a także do uhonorowania osób, które na to zasługują.

W dniu 16 czerwca przy Trakcie Królewskim w Przylocie odbyły się główne obchody jubileuszu, w których wzięło udział wielu zacnych gości. Najważniejszym punktem uroczystości było wręczanie dyplomów i odznaczeń za działalność na rzecz rozwoju turystyki. Obchodzące jubileusz Koło otrzymało Listy Gratulacyjne od Posła na Sejm Mirosława Maliszewskiego, Samorządu Gminy Warka oraz Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK. Medal pamiątkowy „PTTK w 100-lecie Odzyskania Niepodległości” otrzymał prezes Koła w Przylocie Janusz Gwara. Listy gratulacyjne imienne od Posła Maliszewskiego otrzymali: Janusz Gwara, Adam i Marzena Nadolni, Edward Krupa, Andrzej Barszcz. Złotą Honorową Odznakę PTTK nadaną przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie odebrała Emilia Zwierzyńska, zaś srebrną Andrzej Kulik. Oddział PTTK w Warce przyznał Honorową Odznakę „Miłośnik Ziemi Wareckiej” następującym osobom: Wiesławowi Przybylskiemu, Stefanowi Posochowi, Tomaszowi Kabacikowi, Andrzejowi Barszcz. Odznaką „25 Lat w PTTK” zostali uhonorowani: Anna Gwara-Borowska oraz Dariusz Gwara. Zarząd PTTK Oddział w Warce przyznał także okolicznościowe dyplomy: Janinie Przybysz, Jadwidze Stola, Genowefie Pawińskiej, Robertowi Gwara, Barbarze Skoczek, Irenie Głodek. Natomiast Zarząd Koła PTTK w Przylocie przyznał dyplomy dla: Jadwigi Stoli, Stefana Posocha, Tomasza Kabacika, Doroty Iskry, Czesława Iskry, Dariusza Gwary i Adama Gwary. Za wieloletnią służbę w OSP Konary oraz działania prewencyjne i ratownicze prowadzone na terenie okolicznych miejscowości z wyrazami najwyższego uznania wdzięczni mieszkańcy Przylotu uhonorowali dyplomem Tadeusza Sobieraja oraz Dariusza Sałygę.

Organizatorzy uroczystości bardzo serdecznie dziękują wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i przeprowadzania uroczystości.

Urząd Miejski w Warce

Udostępnij:
← DACH po raz szósty Planszówki na Vivat... Pułaski! →

Dodaj komentarz