Więcej
  Strona głównaOrganizacjeStowarzyszenie W.A.R.K.A.Bank Spółdzielczy bankiem zaangażowanym

  Bank Spółdzielczy bankiem zaangażowanym

  Jakiś czas temu rozpoczęliśmy prezentowanie firm wspierających rozwój lokalny poprzez zaangażowanie w Program Grantowy „Działaj Lokalnie”. Jako pierwsza zaprezentowana została PRIMA Sp. z o.o. (https://warka24.pl/po-primo-prima/). Dziś czas na kolejnego „Partnera Strategicznego” – Bank Spółdzielczy w Warce.

  Corocznie – od 7 lat, od kiedy realizowany jest ten Program na terenie powiatu grójeckiego angażuje kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lokalnych firm. Pamiętajmy – oni wspierają aktywność społeczną, my jako konsumenci doceniajmy to i wspierajmy rozwój takich firm. W tej edycji „Działaj Lokalnie” m.in. dzięki zaangażowanym społecznie firmom udało się wesprzeć aż 20 bardzo wartościowych lokalnie projektów. Jeśli chcesz się z nimi zapoznać – kliknij tu (http://www.stowarzyszeniewarka.pl/?p=5006).

  Firmy wspierają Program w trzech poziomach – w największym „Partnerzy Strategiczni”, w nieco mniejszym – „Partnerzy” i w jeszcze nieco mniejszym – „Sponsorzy”. Jeśli chcesz poznać wszystkich biznesowych partnerów – kliknij tu (http://www.stowarzyszeniewarka.pl/?page_id=5021).

  Prezentacja na w24 - 02 - BS WARKA - logo

  Bank Spółdzielczy w Warce

  O początkach spółdzielczości bankowej w Warce, świadczy zachowany wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Kasy Spółdzielczej, które odbyło się w dniu 29 stycznia 1928 roku i rozpatrywało między innymi sprawozdanie Zarządu i Rady za rok 1923, zatwierdziło bilans markowy na ten rok i bilans otwarcia w złotych na dzień 1 stycznia 1925 roku oraz sprawę uruchomienia Kasy i przyjęcia nowego statusu, który został wciągnięty do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 grudnia 1924 roku pod numerem 537, przy czym dokumenty te opatrzone są pieczęcią o treści „Wareckie Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe”.

  Bank Spółdzielczy w Warce od 2011 roku  jest jednym z 206 Banków Spółdzielczych działających  w ramach zrzeszenia SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Przez wiele lat Bank wypracował  mocną pozycją na rynku usług finansowych i jest zawsze blisko swoich Klientów, oferując obsługę finansową na najwyższym poziomie.

  Dbałość o Klienta i  systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług to jedno z priorytetowych założeń strategii rozwoju konsekwentnie realizowanej przez Bank od wielu lat. Stale wzbogacana jest oferta o produkty i usługi, które w pełni zaspokajają oczekiwania klientów. Bank zapewnia kompleksową obsługę finansową przedsiębiorstwom, rolnikom i Klientom indywidualnym.

  Ponad to Bank Spółdzielczy w Warce  oferuje klientom szereg  produktów kredytowych począwszy od kredytów inwestycyjnych i obrotowych dla przedsiębiorców i rolników poprzez kredyty gotówkowe i agencyjne, szereg produktów depozytowych oferując rachunki bankowe: bieżące i oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz lokaty terminowe.

  Bank Spółdzielczy w Warce w swojej ofercie posiada:

  • usługę bankowości elektroniczne zapewniającą wygodny i bezpieczny kontakt z Bankiem poprzez usługę CUI (bank przez Internet ), wyciąg E-mail, usługę SMS, usługę telefoniczną „na hasło”,
  • polecenie zapłaty i zlecenie stałego, zapewniające dokonywanie terminowej płatności za rachunki,
  • karty płatnicze VISA Electron, VISA Business,
  • karty kredytowe.

   

   

   

  SGB Bank Spółdzielczy w Warce

  ul. Warszawska 5

  05-660 Warka

  tel. 0 48 667 23 11

  tel/fax. 0 48 667 23 10

  www.bswarka.pl

  bank@bswarka.pl

   

  Prezes Zarządu: Lidia Malinowska

  Z-ca Prezesa Zarządu: Izabella Makuch

  Członek Zarządu: Katarzyna Kalwarczyk

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE