zebrania

Kampania sprawozdawcza w OSP gminy Warka

11 stycznia rozpoczęła się a 24 marca 2019 roku zakończyła kampania sprawozdawcza w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Warka. Zebrania odbyły się we wszystkich 12 jednostkach, tym samym został zrealizowany jeden z podstawowych warunków


(czytaj więcej...)
Kampania sprawozdawcza w OSP gminy Warka

W sobotę 13 stycznia rozpoczęła się kampania sprawozdawcza Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Warka. Odbycie takich zebrań wynika ze statutu OSP, który zobowiązuje do zebrań raz w roku w pierwszym kwartale. Podczas spotkań przedstawiane są sprawozdania z


(czytaj więcej...)
Kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP gminy Warka

W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych zakończyły się zebrania na których podsumowano 2015 rok oraz całą pięcioletnią kadencję. W Ochotniczych Strażach Pożarnych zakończył się okres podsumowania na walnych zebraniach nie tylko minionego 2015 roku, ale też kończącej


(czytaj więcej...)