Więcej
  Strona głównaOrganizacjeStowarzyszenie W.A.R.K.A.1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

  1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

  Pracodawca przesłał Ci roczne rozliczenie PIT? Nie wiesz co wpisać w PIT, gdzie przekazać swój 1% podatku? Zostań z nami i przeczytaj dlaczego warto zostawić swój jeden procent w powiecie grójeckim!

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. to organizacja, która działa w powiecie już 10 lat. Jej misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa – to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jest realizatorem wielu projektów na rzecz mieszkańców Warki i powiatu grójeckiego: Działaj Lokalnie, Loklany Fundusz Stypendialny, komiksy historyczne – od początku działalności już ponad 100 projektów z których skorzystali mieszkańcy. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jest organizacją pożytku publicznego. Aby przekazać 1% na działania, które organizuje Stowarzyszenie należy w PIT wpisać: Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – KRS 0000160318.

  Działaj Lokalnie

  Celem Działaj Lokalnie jest aktywizacja małych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego.  Skierowany jest on do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych np. działających przy szkołach, instytucjach, parafiach itp. z terenu gmin: Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec i Warka. Grupy przy wsparciu dotacji z programu realizują małe projekty angażując lokalną społeczność. Aby przekazać 1% na inicjatywy lokalne tego programu dopisać przy PIT cel „DZIAŁAJ LOKALNIE”.

  Lokalny Fundusz Stypendialny

  Program jest adresowany do uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie gminy Warka. Powstał on z myślą o tych uczniach, którzy chcą się rozwijać, ale nie pozwala im na to sytuacja finansowa w rodzinie. Pomóżmy im!
  Aby przekazać 1% na program Lokalny Fundusz Stypendialny wystarczy wpisać w cel szczegółowy  „STYPENDIA”.

  Komiksy Historyczne – cel, który przyświecał przy wydawaniu komiksów to zapoznanie społeczności lokalnej z historią, bohaterami i wydarzeniami, które miały miejsce na naszym rodzimym terenie. Komiksy, które wydaliśmy stały się książką historyczną nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych. Do tej pory zostały wydane komiksy „Bitwa pod Warką”, „Piotr Wysocki” „Nadzieja, męstwo, śmierć. Powstańcza wiosna oddziału Kononowicza.”.

  O tym, dlaczego warto przekazać 1% podatku zapytaliśmy osoby, które realizowały projekty „Działaj Lokalnie” na terenie powiatu grójeckiego i otrzymały na ich realizację dotacje pochodzące m.in. z 1% podatku.

  • Dlaczego warto oddać 1% podatku na inicjatywy lokalne?

  Małgorzata Sekuła (Grupa mieszkańców ze wsi Rytomoczydła):Przekazując co roku 1% podatku na inicjatywy lokalne osobiście mogę przyczynić się do wspierania i rozwoju małych społeczności lokalnych. Dokładając symbolicznie tą małą „cegiełkę” wspólnymi siłami budujemy most łączący wielu ludzi na różnych szczeblach władzy, w różnym wieku, z różnymi dysfunkcjami, ale dążących do osiągnięcia wspólnego dobra. Dzięki kwotom pozyskanym z wpłat z 1% organizacje „Działaj Lokalnie” dają szansę na realizację marzeń małych społeczności, które mogą tworzyć m.in. miejsca do aktywnego wypoczynku, zabaw. Jak pająk tworzą sieć utkaną z wielu emocji, radości, wiary, dobra i zaangażowania do działań.

  • Co można zdziałać dzięki pomocy?

  Ewa Karkowska (Gminny Ośrodek Kultury w Chynowie):Wachlarz możliwości do zrealizowania dzięki tej pomocy jest ogromny, zależy od kreatywności i potrzeb środowiska lokalnego. Działania te mogą dotyczyć wszystkich sfer i form działalności i wszystkich grup wiekowych.

  • Komu można w ten sposób pomóc?

  Monika Szymaniak (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stara Warka):Pomoc trafia do zwykłych ludzi z małych miejscowości wiejskich i miejskich, do ich dzieci. I bardzo często jest to jedyna możliwość pomocy dla tych społeczności.

  • Czy mogą skorzystać z projektów inni mieszkańcy?

  Ewa Karkowska: Oczywiście, w zasadzie wszelkie działania, inicjatywy lokalne ukierunkowane są na mieszkańców naszych miejscowości, gmin. To mieszkańcy są bezpośrednimi odbiorcami projektów i uczestnikami podejmowanych działań.

  • Jaki jest główny cel „Działaj Lokalnie”?

  Dorota Jagiełło: Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Jego realizacji służy organizowanie konkursów grantowych, w których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców. Mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji. Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

   

  • Co trzeba zrobić aby przekazać 1%?

   

  Małgorzata Sekuła: Przekazanie 1% z naszego podatku nie należy do spraw skomplikowanych i jest bardzo proste do wykonania. Wystarczy tylko w rocznym zeznaniu podatkowym PIT w odpowiedniej rubryce wpisać nr KRS wybranej organizacji. Dzięki temu pieniądze znajdą się na właściwym  koncie. Całą transakcją czyli przesłaniem pieniędzy zajmie się już Urząd Skarbowy. Podając jeszcze swoje dane, możemy  liczyć, że organizacja przekaże nam swoje podziękowania i poinformuje w jaki sposób i na jakie cele wydała  pieniądze z 1%.

  • Czy coś mnie to kosztuje?

  Dorota Jagiełło: Przekazanie 1 procenta podatku nic nie kosztuje. I tak musielibyśmy go zapłacić fiskusowi. Jeżeli nie wskażemy w rocznym zeznaniu organizacji pożytku publicznego, wtedy cały nasz podatek trafi do urzędu skarbowego. Nie musimy wszystkiego oddawać fiskusowi – i dobrze. Jestem przekonany, że niezła organizacja pożytku publicznego zrobi dzięki naszym pieniądzom znacznie więcej dobrego, niż aparat administracji państwowej. Dlatego warto dać im jeden procent podatku. Tak rzadko możemy sami decydować, na co idą nasze podatki. Raz w roku mamy okazję. Skorzystajmy więc z niej.

  • Co zostało zrobione dzięki ubiegłorocznej pomocy 1 procentowej?

  Monika Szymaniak: W ubiegłym roku dzięki udziałowi w programie grantowym udało się naszemu stowarzyszeniu stworzyć książkę pt. ,,Stara Warka wieś z długą historią”. W tym miejscu dziękujemy wszystkim ,którzy przekazali swój 1% na Inicjatywę Lokalną, ponieważ między innymi dzięki nim zrealizowaliśmy przedsięwzięcie planowane od długiego czasu.

  Rozmawiała Anna Gajewska.

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE