Bank Spółdzielczy bankiem zaangażowanym

Bank Spółdzielczy bankiem zaangażowanym

Jakiś czas temu rozpoczęliśmy prezentowanie firm wspierających rozwój lokalny poprzez zaangażowanie w Program Grantowy „Działaj Lokalnie”. Jako pierwsza zaprezentowana została PRIMA Sp. z o.o. (http://warka24.pl/po-primo-prima/). Dziś czas na kolejnego „Partnera Strategicznego” – Bank Spółdzielczy w Warce.

Corocznie – od 7 lat, od kiedy realizowany jest ten Program na terenie powiatu grójeckiego angażuje kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lokalnych firm. Pamiętajmy – oni wspierają aktywność społeczną, my jako konsumenci doceniajmy to i wspierajmy rozwój takich firm. W tej edycji „Działaj Lokalnie” m.in. dzięki zaangażowanym społecznie firmom udało się wesprzeć aż 20 bardzo wartościowych lokalnie projektów. Jeśli chcesz się z nimi zapoznać – kliknij tu (http://www.stowarzyszeniewarka.pl/?p=5006).

Firmy wspierają Program w trzech poziomach – w największym „Partnerzy Strategiczni”, w nieco mniejszym – „Partnerzy” i w jeszcze nieco mniejszym – „Sponsorzy”. Jeśli chcesz poznać wszystkich biznesowych partnerów – kliknij tu (http://www.stowarzyszeniewarka.pl/?page_id=5021).

Prezentacja na w24 - 02 - BS WARKA - logo

Bank Spółdzielczy w Warce

O początkach spółdzielczości bankowej w Warce, świadczy zachowany wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Kasy Spółdzielczej, które odbyło się w dniu 29 stycznia 1928 roku i rozpatrywało między innymi sprawozdanie Zarządu i Rady za rok 1923, zatwierdziło bilans markowy na ten rok i bilans otwarcia w złotych na dzień 1 stycznia 1925 roku oraz sprawę uruchomienia Kasy i przyjęcia nowego statusu, który został wciągnięty do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 grudnia 1924 roku pod numerem 537, przy czym dokumenty te opatrzone są pieczęcią o treści „Wareckie Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe”.

Bank Spółdzielczy w Warce od 2011 roku  jest jednym z 206 Banków Spółdzielczych działających  w ramach zrzeszenia SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Przez wiele lat Bank wypracował  mocną pozycją na rynku usług finansowych i jest zawsze blisko swoich Klientów, oferując obsługę finansową na najwyższym poziomie.

Dbałość o Klienta i  systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług to jedno z priorytetowych założeń strategii rozwoju konsekwentnie realizowanej przez Bank od wielu lat. Stale wzbogacana jest oferta o produkty i usługi, które w pełni zaspokajają oczekiwania klientów. Bank zapewnia kompleksową obsługę finansową przedsiębiorstwom, rolnikom i Klientom indywidualnym.

Ponad to Bank Spółdzielczy w Warce  oferuje klientom szereg  produktów kredytowych począwszy od kredytów inwestycyjnych i obrotowych dla przedsiębiorców i rolników poprzez kredyty gotówkowe i agencyjne, szereg produktów depozytowych oferując rachunki bankowe: bieżące i oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz lokaty terminowe.

Bank Spółdzielczy w Warce w swojej ofercie posiada:

  • usługę bankowości elektroniczne zapewniającą wygodny i bezpieczny kontakt z Bankiem poprzez usługę CUI (bank przez Internet ), wyciąg E-mail, usługę SMS, usługę telefoniczną „na hasło”,
  • polecenie zapłaty i zlecenie stałego, zapewniające dokonywanie terminowej płatności za rachunki,
  • karty płatnicze VISA Electron, VISA Business,
  • karty kredytowe.

 

 

 

SGB Bank Spółdzielczy w Warce

ul. Warszawska 5

05-660 Warka

tel. 0 48 667 23 11

tel/fax. 0 48 667 23 10

www.bswarka.pl

bank@bswarka.pl

 

Prezes Zarządu: Lidia Malinowska

Z-ca Prezesa Zarządu: Izabella Makuch

Członek Zarządu: Katarzyna Kalwarczyk

Udostępnij:
← Mikołaje są wśród nas… - W.A.R.K.A. cz.16 Szalone „Andrzejki” sprzed 10 lat... – W.A.R.K.A. cz.15 →

Dodaj komentarz